Curs formatori în medicina de familie

2011-01-10

comunicate

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) în parteneriat cu Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF), cu colaborarea Catedrei de Medicina Familiei din cadrul UMF „Carol Davila” Bucureşti organizeaza un program deformare de formatori în domeniul medicinii de familie.

Programul se va desfăşura în Bucureşti, la sediul SNSPMPDSB, din str Bodesti nr.1, sector 2 , Bucuresti, începând cu luna februarie 2011. Cursul  va fi organizat partial de Scoala Nationala si partial de SNMF, va avea 12 module si o evaluare, toate in 13 weekenduri, si va fi structurat astfel:

a. 3 module de pregatire generala (orice modul va fi  de 12 ore de curs – vineri de la ora 14 si sambata de la ora 9). Aceste module se vor referi la principii de educaţie a adulţilor, abilităţi de comunicare, tehnici de formare, principii de management educaţional . Cursantii vor primi de la SNSPMPDSB Manualul participantului pentru acest modul de formare generală. Formatorii acestui modul sunt dr. Lavinia Nanu si dr. Marian Nanu.

b. 9 module specifice, axate pe teme specifice medicinei de familie si realizate cu catedra MF din Bucuresti si formatori MF.

c. o ultima intalnire pentru evaluare, organizata de SNSPMPDSB, cu coordonarea catedrei MF Bucuresti.

Pentru a fi înscrişi la program, participanţii vor trece printr-o selecţie care se va desfăşura în perioada 20-21.01.2011 la sediul  SNSPMPDSB din sr. Bodeşti nr.1 sector 2 Bucureşti. Pe 20.01.2011 selectia se va desfasura între orele 11.00-15.00 si vineri 21 ianuarie intre orele 10-15. În urma selecției se vor organiza 1-2 grupe de medici, de cate 15-20 de persoane.

Criteriile de selecţie sunt următoarele:

  1. Pregătire profesională: cel puţin 5 ani în domeniu cu existenţa specialităţii de medicina de familie de cel puţin 3 ani, atestată de confirmarea ca medic specialist MF cel mai tarziu in anul 2008 si de adeverinţa de la angajator sau de la casa de asigurări de sănătate cu care este in contract.
  2. Certificat de membru al Colegiului local, valabil.
  3. Recomandare scrisă pentru persoana respectivă, din partea organizaţiei sau asociaţiei profesionale din care face parte de cel putin un an, însoţită de curriculum vitae.
  4. Demonstrarea abilităţilor de comunicare printr-un exerciţiu propus de comisie.
  5. Se vor selecta medici doritori sa participe la acest program cu precadere din zonele neacoperite cu      formatori in medicina de familie.

Pentru programarea la sesiunea de selecţie, candidaţii vor putea contacta pe Dr. Nanu Marian sau Dr. Nanu Lavinia din Centrul Naţional de Educaţie Medicală Continuă a Medicilor, Medicilor Dentişti şi Farmaciştilor din cadrul SNSPMPDSB, începând cu data de 10.01.2010 între orele 10.00-15.00, la telefon 0212550360 sau prin email la adresa: laviniamihaela@yahoo.com sau mariannanu@gmail.com.

Doritorii se vor adresa secretariatului SNMF, str. Grigore Cobalcescu nr. 2, sector 1, Bucuresti, prin telefon/fax: 021-3154656 sau email: office@snmf.ro.  Secretariatul functioneaza zilnic, dupa urmatorul program: luni 16-19, marti 10-16, miercuri 16-19, joi 16-19, vineri 16-18.

Taxa de inscriere la curs este diferențiată  astfel:

– Pentru membrii cu vechime de minimum un an ai asociatiilor profesionale afiliate SNMF si/sau ai patronatelor  FNPMF (cu dovada de membru cotizant): 1500 lei catre SNMF si 600 lei catre SNSPMPDSB. Total 2100 lei pentru membri.
– Pentru nemembri – 2500 lei catre SNMF si 600 lei catre SNSPMPDSB.  Total  3100 ron pt nemembri.

Taxa către SNSPMPDSB de 600 lei reprezentând contravaloarea taxei de participare la modulul de formare generală şi a sesiunii de evaluare în vederea acreditării va fi achitată, după confirmarea participării în urma procedurii de selecţie, în contul SNSPMPDSB:

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, IBAN RO57 TREZ 7025 025 XXX 011 206, TREZORERIE SECTOR 2 ;  CIF 26328134, Adresa: Str. Vaselor nr. 31, cod poştal 021253.

Taxa către SNMF de 1500 lei pentru membri, respectiv 2500 lei pentru nemembri reprezentând contravaloarea taxei de participare la modulele specifice și cheltuielile organizatorice va fi achitată, după confirmarea participării în urma procedurii de selecţie, în contul SNMF:

Societatea Națională de Medicina Familiei / Medicină Generală, RO42 RNCB 0082 0441 8731 0001 BCR Sucursala Unirea, CUI:  7165839, Adresa: Str. Grigore Cobălcescu nr. 2 Sector 1, Bucureşti Cod poştal 010194. 

Plata poate fi realizata prin ordin de plată sau în numerar, la sediile SNSPMPDSB și SNMF.