Contact

Adresă: Str. Ionel Perlea nr. 10, Bucuresti (hartă)
Cod poștal: 010209

Telefon: +(40) 21 315 4656
Fax: +(40) 21 315 4656
E-mail: office@snmf.ro

Cont bancar SNMF: RO42 RNCB 0082 0441 8731 0001
Banca BCR – Sucursala Unirea
C.I.F. 7165839