Formare de formatori

Societatea Națională de Medicina Familiei este preocupată de calitatea pregătirii specifice în medicina de familie, pregătire care este necesar să fie realizată sub îndrumarea formatorilor în domeniul medicinei de familie.

În acest scop, SNMF organizează periodic programe de formare de formatori în parteneriat cu instituțiile acreditate de Ministerul Sănătății – Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti și Universitățile de Medicină și Farmacie.