Actiuni organizationale

Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate

Societatea Națională de Medicina Familiei și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie au manifestat dintotdeauna deschidere față de proiectul Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Această deschidere s-a concretizat prin participarea la dezbateri publice, formularea unor propuneri și observații scrise pentru actele normative care au trecut prin procesul de transparență decizională și solicitarea unei dezbateri publice pe tema cardului. Mai mult […]

Dosarul Electronic de Sănătate

Societatea Națională de Medicina Familiei și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie au manifestat dintotdeauna deschidere față de informatizarea sistemului medical, medicii de familie fiind adevărați pionieri ai acestui domeniu în România. Deschiderea organizațiilor s-a concretizat prin participarea la dezbateri, invitarea reprezentanților CNAS și MS la conferințe și solicitări repetate de transparentizare a procesului de dezvoltare și implementare a Dosarului Electronic de Sănătate. Cel mai solicitat aspect a fost cel al actualizării cadrului legal pentru ca proiectul DES să se dezvolte cu respectarea deplină a confidențialității informației medicale și a drepturilor pacienților. Mai mult […]