Curriculum medicina de familie

Societatea Națională de Medicina Familiei este implicată în actualizarea curriculei de pregătire în medicina de familie prin Departamentul Profesional-Științific, prin membrii săi care fac parte din Comisia Consultativă de Medicina Familiei a Ministerului Sănătății și din catedrele de medicina familiei din Universitățile de Medicină și Farmacie.

Curriculum de pregătire:

Durata de pregătire în specialitatea medicină de familie a fost crescută de la 3 ani la 4 aniprin Ordinul nr. 1109/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, emis de Ministerul Sănătății.

Curriculum de pregătire în specialitatea medicină de familie – durata 3 ani
(aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1141 din 28/06/2007 și Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 1386 din 28/06/2007)

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ DE FAMILIE –curriculum pentru 4 ani de pregătire

Curriculum de pregătire în specialitatea medicină de familie, cu timp parțial – durata 5 ani (aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1398 din 04/11/2009 și Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 6042 din 02/12/2009)