Reguli de infiintare si functionare

Grupurile de lucru se înfiinţează sub egida Societăţii Naţionale de Medicină Familiei (SNMF), care sprijină activităţile grupului.

Membrii grupului sunt medici de familie având motivarea, pregătirea şi expertiza necesare pentru îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice ale grupului. Grupurile nu au personalitate juridică.

Diseminarea se va face prin acţiuni directe, fie prin mijloace indirecte de informare, care să păstreze acurateţea informaţiilor (cursuri online, newsletter ale SNMF, printuri – broşuri, jurnale, cărţi, pliante etc).

Document atasat: Grupurile de lucru SNMF. Reguli de înfiinţare şi funcţionare