Publicatii SNMF

Pentru anul 2022 Medic.ro este creditată de Colegiul Medicilor din România cu 10 EMC (Grupa B+).

Membrii SNMF beneficiază de reducere 20% din prețul abonamentului la revista Medic.ro.

Revista Medic.ro este o publicație cu acoperire națională dedicată medicilor de familie și asistenților medicali din România, indexată în EBSCO Academic Search Ultimate & One Belt, One Road Reference Source. Medic.ro este lider de piață pe segmentul de publicații adresate medicilor de familie şi asistenţilor medicali, având o vechime pe piaţă de 10 ani de publicare neîntreruptă. Din anul 2017 revista Medic.ro este publicată de MedicHubsub egida Societății Naționale de Medicina Familiei. Publicația a fost lansată în 2004, are un tiraj de 10.000 de exemplare pe fiecare număr și un concept editorial axat pe probleme de actualitate specifice publicului-țintă, articole scrise de specialişti din diverse domenii pentru medicii de familie şi asistenţi şi teme ştiinţifice pe diverse afecţiuni, în secţiunea „Supliment Medic.ro”.

Agenda Medicului de Familie este un compendiu de algoritmi, clasificări, scurte expuneri pe tematică medicală utile în practica zilnică la cabinete, precum şi date sumare organizaţionale legate de structura organizaţiilor de medicina familiei din România. Agenda este editată anual de SNMF in colaborare cu Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov și distribuită gratuit tuturor medicilor de familie membri ai asociațiilor județene afiliate SNMF.