Comunicat de presă – Abuzurile caselor judeţene de asigurări Buzău, Giurgiu, Harghita

2011-08-02

comunicate

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) şi Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicină Generală (SNMF) condamnă hotărât abuzurile, ilegalităţile, presiunile şi discriminările promovate de conducerile Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Buzău, Giurgiu şi Harghita de o lungă perioadă de timp, împotriva medicilor de familie din judeţele respective.
CJAS menționate refuză să încheie contractele medicilor de familie participanți la protestul naţional în perioada 1-10 iunie pentru 2011 începând cu data de 1 iunie, ceea ce contravine atât HGR nr 1389/2010 modificată prin HGR 304/2011 şi HGR 557/2011 (care stipulează ca dată a intrării în vigoare a Contractului-Cadru 1 iunie 2011) cât şi Protocolul de negociere nr 6801/10.06.2011 convenit la încheierea protestului între reprezentanţii medicilor de familie şi Ministerul Sănătăţii (care precizează ca dată de semnare a contractelor 1 iunie 2011).
În ciuda intervenţiilor diverşilor factori locali cu responsabilitate publică de a se intra în legalitate, a Ministrului Sănătăţii, a preşedintelui CNAS, Preşedinţii-directori Generali ai acestor CJAS continuă în mod artificial și în detrimentul pacienţilor, un conflict deja încheiat în restul județelor.
Se creează astfel, absolut ilegal şi în numele unei autonomii judeţene prost înţelese, de tip “stat în stat”, o nedorită discriminare privind plata lunii iunie a cabinetelor de asistenţă medicală primară din diferitele judeţe, pentru aceleaşi tipuri de servicii prestate şi în aceleaşi condiţii.
Această situaţie tensionată, care trenează de câteva săptămâni, a afectat deja foarte grav desfăşurarea activităţii a sute de cabinete medicale din judeţele respective, acest lucru repercutându-se negativ nu numai asupra medicilor, asistenţilor şi a angajaţilor acestor cabinete, ci mai ales asupra populaţiei deservite de aceste cabinete.
Este de neimaginat că într-un stat de drept, democratic, european, câteva persoane practică astfel de acţiuni ce demonstrează doar rea-voinţă, desconsiderare şi dispreţ atât pentru furnizorii care asigură servicii medicale populaţiei, pentru oameni, cât şi pentru lege şi nu în ultimul rând faţă de instituţiile ierarhic superioare care le – au solicitat intrarea în legalitate.
FNPMF şi SNMF îşi exprimă solidaritatea faţă de medicii nedreptăţiţi şi îi va susţine atât logistic, financiar cât şi prin acţiuni de protest la nivelul întregii ţări, dacă va fi cazul, în demersurile de remediere a acestei situaţii fără precedent.
FNPMF şi SNMF solicită demiterea conducerilor caselor de asigurări de sănătate Buzău, Giurgiu şi Harghita considerând că se fac vinovate de abuz în funcţie şi insubordonare şi – nu în ultimul rând – de lipsirea asiguraţilor de asistenţă medicală primară.
În concluzie, FNPMF şi SNMF solicită public CNAS şi MS să ia de urgenţă măsurile care se impun pentru intrarea în normalitate şi în aceste judeţe, precum şi sancţionarea corespunzătoare a celor care se fac vinovaţi de crearea, “gestionarea” şi întreţinerea nepermis de mult a acestor situaţii conflictuale nejustificate.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Attachment Size
2011_08_02_FNPMF_SNMF_Comunicat_de_presa_Abuzuri_CJAS_BZ_GR_HR.pdf 461.03 KB