Raportul Organizației Mondiale a Sănătății privind asistența medicală primară în România – 2012

2012-05-15

comunicate

Raportul „Evaluarea structurii și furnizării asistenței primare în România. Un proiect pe bază de sondaj în rândul medicilor de familie și al pacienților” (Descărcați format .PDF – dimensiune 24 MB)Autori:
Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa
Institutul Olandez de Cercetare în Servicii Sanitare
(The Netherlands Institute for Health Services Research – NIVEL)
Centrul de Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) – România

Lansare: 28 martie 2012, în cadrul Conferinței Naționale de Medicina Familiei, București.

Rezumat

În numeroase ţări aflate în tranziţie, reformele sanitare fac parte din schimbările profunde și vaste în ceea ce privește funcţiile și valorile sociale. Reformele de servicii medicale (primare) nu se bazează întotdeauna pe dovezi, iar progresul acestora poate fi influenţat de conflicte politice sau de interesele grupurilor profesionale specifice, și nu de o serie de evaluări raţionale. Totuși, factorii de decizie și managerii din ziua de azi solicită dovezi cu privire la progresul reformelor și la capacitatea de reacţie a serviciilor. Implementarea celor două instrumente OMS combinate, Instrumentul de evaluare a asistenţei primare (IEAP) și Instrumentul de management al asistenţei primare (IMAP) au ca scop furnizarea unui abordări structurate în acest sens, fiind bazate pe funcţiile sistemului sanitar, cum ar fi gestionarea, finanţarea și generarea resurselor, precum și pe caracteristicile unui sistem eficient de furnizare a serviciilor medicale primare: accesibilitate, complexitate, coordonare și continuitate. Raportul de faţă oferă o perspectivă asupra rezultatelor din România.

Proiectul a fost lansat în România în 2009 și implementat în 2010, în cadrul Acordului bienal de colaborare 2010-2011 încheiat între Biroul Regional OMS pentru Europa și Ministerul Sănătăţii din România, un acord care stabilește domeniile principale de activitate in care vor colabora cele două părţi. Alţi parteneri implicaţi în proiect au fost Institutul Olandez de Cercetare în Servicii Sanitare (The Netherlands Institute for Health Services Research – NIVEL), care este Centru de colaborare OMS pentru serviciile medicale primare, Centrul de Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) din România, precum și alţi factori de decizie din sistemul sanitar din România, cum ar fi experţi în politici naţionale, manageri, educatori medicali, medici de familie și pacienţii acestora.Pentru eventualele solicitări cu privire la publicaţii ale Biroului Regional OMS, scrieţi la adresa:

Publications
WHO Regional Office for Europe
Scherfigsvej 8
DK-2100 Copenhagen, Denmark
De asemenea, puteţi completa o solicitare online pentru documentare, informaţii de sănătate sau pentru a obţine permisiunea de citare sau traducere, la web site-ul Biroului Regional (http://www.euro.who.int/pubrequest).
Cuvinte-cheie
SERVICII PRIMARE
STUDII DE EVALUARE
PLANURI DE SISTEME MEDICALE – organizare și administrare
REFORMA SERVICIILOR MEDICALE
POLITICĂ SANITARĂ
CHESTIONARE
ROMÂNIA