Comunicat de presă – Medicul de familie nu este un funcționar al casei de asigurări!

2012-12-21

comunicate

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) solicită în regim de urgență o întâlnire cu Primul Ministru, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe tema Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS), în vederea modificării legislației privind distribuirea și implementarea cardurilor.

SNMF și FNPMF consideră îngrijorătoare declarațiile date presei de CNAS pe tema cardului în urmă cu două zile, pe 19 decembrie, în contextul repetatelor solicitări oficiale făcute de reprezentanții medicilor de familie în acest an pentru dialog și modificarea legislației, al căror istoric poate fi urmărit la adresa www.snmf.ro/card
Legislația actuală (HG 900 adoptată pe 1 septembrie 2012), pune în mod halucinant distribuția, verificarea și validarea cardurilor de asigurat în sarcina medicului de familie, în loc ca aceste activități să fie realizate de către angajații caselor de asigurări, la ghișeele de relații cu asigurații. HG contravine intereselor cetățenilor întrucât prin procedurile legate de card, pe care ar trebui să le îndeplinească medicii de familie, pacienții vor fi programați la intervale mari de timp. Acest lucru se va întâmpla din cauza faptului că timpul alocat cardului va fi în detrimentul consultației medicale.
Comunicatul CNAS a menţionat îmbunătăţirea serviciilor medicale ca scop al introducerii cardului, însă prin mutarea procedurilor administrative din sarcina funcţionarilor în cea a medicilor de familie vor avea de suferit tocmai accesibilitatea şi calitatea serviciilor medicale oferite pacienţilor.
Conform celor declarate în scrisoarea adresată de SNMF şi FNPMF Primului Ministru în luna august, suntem primii care înţelegem necesitatea informatizării sistemului sanitar, considerăm benefică apariţia cardului de asigurat şi de aceea îl vom utiliza cu mare încredere. Utilizarea se va limita însă la verificarea calităţii de asigurat şi decontarea serviciilor medicale.
SNMF și FNPMF reamintesc și pe această cale decidenților că medicul de familie nu este un funcționar al casei de asigurări! Medicul de familie, ca și alți medici din ambulatoriul de specialitate sau spital, este un furnizor de servicii medicale.
Casa de asigurări de sănătate este singura responsabilă de relația cu cetățenii asigurați, pe care are obligația să îi informeze și asiste în privința drepturilor și obligațiilor reciproce. Distribuția, verificarea și validarea cardurilor de asigurat trebuie realizată în sediile caselor de asigurări, de către funcționarii caselor de asigurări. Asigurații primesc împreună cu cardul de asigurat și un formular, care de asemenea este mai potrivit să fie completat în prezența și cu sprijinul funcționarilor casei de asigurări. Cardul aparține casei de asigurări, nu cabinetului de medicină de familie, astfel încât nu există nici un motiv pentru care formularul să fie completat în cabinet, în timpul consultației medicale. În final, la primirea cardului, asiguratul are obligația să schimbe codul PIN al cardului de asigurat. Și această procedură este potrivit să se realizeze la ghișeul casei de asigurări, nu în cabinet, unde se desfășoară un act medical.
Cabinetele medicale de medicina familiei trebuie să fie locul unde pacienții solicită servicii medicale, nu locul unde asigurații sunt trimiși să își rezolve problemele administrative, birocratice, de către casele de asigurări, prin intermediul presei și a legislației elaborate fără consultarea practicienilor.
Preşedinte FNPMF                       Preşedinte SNMF

Dr. Doina Mihăilă Dr.                    Rodica Tănăsescu

Attachment Size
2012_12_21_Comunicat_de_presa_Medicul_de_familie_nu_este_un_functionar_al_casei_de_asigurari.pdf 592.26 KB