Program de formare de formatori în domeniul medicinii de familie – Cluj Napoca

2014-09-26

comunicate

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) în parteneriat cu Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF), cu colaborarea unor cadre didactice asociate Catedrei de Medicina Familiei din cadrul UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj Napocaorganizeaza un program de formare de formatori în domeniul medicinii de familie.
Programul se va desfăşura în Cluj Napoca, la sediul AMF Cluj, din str Clinicilor nr.8, Cluj Napoca care este gazda, începând cu luna noiembrie 2014. Cursul va fi organizat partial de Scoala Nationala si partial de SNMF, va avea 12 module si o evaluare, toate in 13 weekenduri, si va fi structurat astfel:
A. 3 module de pregatire generala (orice modul va fi de 12 ore de curs – vineri de la ora 14 si sambata de la ora 9). Aceste module se vor referi la principii de educaţie a adulţilor, abilităţi de comunicare, tehnici de formare, principii de management educaţional . Cursantii vor primi de la SNSPMPDSB manualul participantului pentru acest modul de formare generală. Formatorii acestui modul sunt dr. Lavinia Nanu si dr. Marian Nanu. Din considerente de deplasare a echipei Marian si Lavinia Nanu este posibil ca cele trei module de pregatire generala sa fie comasate in doua si atunci programul incepe de joi de la ora 14.30
B. 9 module specifice, axate pe teme specifice medicinei de familie si realizate cu cadre didactice asociate la catedra MF din Cluj Napoca si formatori MF.
C. o ultima intalnire pentru evaluare cu o Comisie de evaluare aprobata de Ministerul Sanatatii.
Pentru a fi înscrişi la program, participanţii vor trece printr-o selecţie care se va desfăşura în 25.10.2014 intre orele 10-15 la sediul AMF Cluj, din str Clinicilor nr 8; În urma selecției se vor organiza 1-2 grupe de medici, de cate 17-22 de persoane.

Criteriile de selecţie sunt următoarele:
1. Pregătire profesională: cel puţin 5 ani în domeniu cu existenţa specialităţii de medicina de familie de cel puţin 3 ani, atestată de confirmarea ca medic specialist MF cel mai tarziu in anul 2010 si de adeverinţa de la angajator sau de la casa de asigurări de sănătate cu care este in contract.
2. Certificat de membru al Colegiului local, valabil.
3. Recomandare scrisă pentru persoana respectivă, din partea organizaţiei sau asociaţiei profesionale din care face parte (asociatii profesionale afiliate SNMF ), însoţită de curriculum vitae in format europass.
4. Demonstrarea abilităţilor de comunicare printr-un exerciţiu propus de comisie.
5. Se vor selecta medici doritori sa participe la acest program cu precadere din zonele neacoperite cu formatori in medicina de familie.

Pentru programarea la sesiunea de selecţie, candidaţii vor putea contacta pe d-na Alina
Boariu secretariatul AMF Cluj incepând cu data de 01.10.2014 zilnic între orele 10.00-14.00, iar vineri
intre 10-12; la telefon +40 264 433498 sau prin email la adresa: amfclujsecretariat@gmail.com
Pentru informatii suplimentare candidaţii vor putea contacta pe Dr. Anca Balan,
vicepresedinte SNMF telefon 0742 35 60 15 (preferabil seara) sau la email : dr.ancabalan@gmail.com
Taxa de inscriere la curs este:
Pentru membrii asociatiilor profesionale afiliate SNMF: 2500 lei catre SNMF si 500 lei catre
SNSPMPDSB. Total 3000 lei.
Taxa către SNSPMPDSB de 500 lei reprezentând contravaloarea taxei de participare la modulul de
formare generală şi a sesiunii de evaluare în vederea acreditării va fi achitată, după confirmarea
participării în urma procedurii de selecţie, în contul SNSPMPDSB:
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti,
(SNSPMPDSB) IBAN RO80TREZ70220F335000XXXX , TREZORERIE SECTOR 2 ; CIF 26328134, Adresa: Str. Vaselor nr. 31, cod poştal 021253.
Taxa către SNMF de 2500 lei reprezentând contravaloarea taxei de participare la modulele specifice
și cheltuielile organizatorice va fi achitată, după confirmarea participării în urma procedurii de
selecţie, în contul SNMF:
Societatea Națională de Medicina Familiei / Medicină Generală, RO42 RNCB 0082 0441 8731 0001
BCR Sucursala Unirea, CUI: 7165839, Adresa: Str. Ionel Perlea nr. 10 Sector 1, Bucureşti
Plata poate fi realizata prin ordin de plată sau în numerar, la sediile SNSPMPDSB și SNMF.
Președinte SNMF                                                                                     Vicepreședinte SNMF
Dr Rodica Tănăsescu                                                                               Dr Anca Bălan

Attachment Size
Program_formare_formatori_MF_nov2014.pdf 896.31 KB