Comunicat de presă – Nu înlănțuiți medicina familiei!

2015-03-06

comunicate

Societatea Națională de Medicina Familiei solicită ferm Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Ministerului Sănătății și Guvernului României să retragă proiectul de modificare a Contractului-cadru și să organizeze în cel mai scurt timp o Dezbatere publică privind acest subiect.

Prin modificările propuse, instituțiile menționate aduc atingeri grave independenței profesionale a medicilor de familie, stării de sănătate a populației României și facilitează fraudarea bugetului FNUASS. Proiectul are un multiplu impact negativ pentru că:

  • elimină pârghiile de control care asigură numărul optim de medici de familie independenți, necesar conform nevoilor populației și stabilit conform experienței internaționale

  • permite dezvoltarea sălbatică a lanțurilor de cabinete medicale, pe acelaşi model al distrugerii farmaciilor independente din România

  • va duce la dispariția medicului de familie independent și a relației speciale pe care acesta o are cu pacienții săi

  • facilitează părăsirea cabinetelor din mediul rural şi zone izolate (ale căror sporuri sunt corelate cu valorile de punct!) şi migrarea medicilor din aceste zone către zonele urbane, cu consecinţe imediate asupra sănătăţii publice din România

În ultimii ani au existat semne clare de concurenţă neloială, risipa banilor şi transformarea medicinii într-un supermarket de servicii medicale, într-un sistem şi aşa sărac, prin încurajarea risipei şi a abuzului prin alcătuirea de monopoluri care să includă importatori, distribuitori de medicamente, cabinete medicale, farmacii, spitale. În goana după clienți și având unicul obiectiv de maximizare a profitului, dar blocate de legislația în vigoare care încă limitează numărul contractelor disponibile medicilor de familie, s-a trecut la cumpărarea cabinetelor scoase la vânzare, prin oferte exagerate greu de egalat de către tinerii medici de familie.

Societatea Națională de Medicina Familiei a adus la cunoștința CNAS cu fiecare ocazie aceste practici, inclusiv în prezența presei în cadrul conferințelor medicale, însă nu a fost luată nici o măsură. CNAS a ignorat cu bună știință activitatea lanțurilor medicale și a refuzat să țină cont de solicitările SNMF și ale Colegiului Medicilor din România privind renunțarea la modificările propuse în proiectul Contractului-cadru.

SNMF a participat cu bună credință la întâlnirea de luni, 2 martie, de la sediul CNAS pentru a discuta proiectul de Contract-cadru și a solicita pentru a treia oară în ultimele luni eliminarea acestor modificări. Argumentele SNMF au fost încă o dată ignorate de CNAS, care nu a prezentat nota de fundamentare și analiza de impact a modificărilor propuse, oferind ca justificare doar pretinsa îmbunătățire a calității serviciilor medicale prin competiție și accesul tinerilor medici de familie în sistem.

Senatul SNMF a decis în cadrul ședinței extraordinare din 24 ianuarie 2015 neacceptarea proiectului menționat și proteste de amploare ale medicilor de familie în situația menținerii lui. Nu încetăm să credem că numai calea dialogului și înțelegerea corectă a funcționării reale a sistemului sunt fundamentele unui contract acceptabil.

Biroul executiv SNMF

Attachment Size
2015_03_06_Comunicat_de_presa_Nu_inlantuiti_medicina_familiei.pdf 679.83 KB