Scrisoare deschisă către Președintele României, Guvernul României, Ministerul Sănătății, Camera Deputaților și Senatul României

2015-03-17

comunicate

Către Cancelaria Președintelui României
Către Secretariatul General al Guvernului
Către Ministrul Sănătății
Către Camera Deputaților și Senatul României

Stimate Domnule Președinte
Stimate Domnule Prim-Ministru
Stimate Domnule Ministru
Stimați Deputați
Stimați Senatori

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF), organizație profesională reprezentativă la nivel național a medicilor de familie prin intermediul celor 41 de organizații județene independente afiliate, cea mai mare societate profesională din România prin cei 6500 de medici de familie, dorește să vă supună atenţiei următoarele aspecte, cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015 aflat în transparență decizională pe siteurile Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și la Nota de fundamentare ce însoțește proiectul pe siteul Ministerului Sănătății, precum și la declarațiile publice ale reprezentanților CNAS, MS și ale purtătorului de cuvânt al Guvernului.

S-a afirmat că există un „monopol” al medicilor de familie in asistenţa medicală.
În realitate, NU poate fi vorba de monopol. Încheierea contractelor cabinetelor de medicină de familie cu casele de asigurări urmează un set de reguli stabilite de Ministerul Sănătăţii. Comisiile care urmăresc respectarea acestor reguli în prezent au în componenţă 2 reprezentanţi ai Direcțiilor de Sănătate Publică, 2 reprezentanţi ai Caselor Județene de Asigurări de Sănătate, 1 reprezentant al Colegiului județean al Medicilor şi doar 2 reprezentanţi ai medicilor de familie. Detalii în Anexa 1.

S-a afirmat că există o „lacună legislativă” care ar permite „vânzarea listelor de pacienţi”.
În realitate vânzarea praxisului este reglementată printr-o lege în vigoare din 2006. Este oare considerată această lege este o lacună legislativă? Preluarea praxisului este reglementată de Legea 95/ 2006 şi Ordinul 1322/2006 , fiind o practică absolut normală în orice ţară civilizată şi este în cel mai bun interes al pacienţilor. Detalii în Anexa 2.

S-a afirmat că o creştere a numărului de medici aflaţi în concurenţă va duce la creşterea calităţii serviciilor.
În realitate, nu se poate utiliza noţiunea de concurenţă cu aceeaşi conotaţie ca în mediile comerciale, deoarece sănătatea nu poate fi considerată o marfă. Este inacceptabil să privim asistenţa medicală ca pe o marfă comercializabilă şi nu ca pe un serviciu public. Aceeaşi greşeală s-a făcut şi cu farmaciile, iar acum plătim acest lucru prin scandalul preţurilor la medicamente. Detalii în Anexa 3.

S-a afirmat că medicii tineri nu pot intra în sistem. 
În realitate, cu excepţia marilor oraşe universitare (unde există un surplus de medici), comisiile mixte au identificat peste 429 de localități în care se pot deschide cabinete de medicină de familie, dar care rămân neocupate pentru că nu sunt în marile oraşe ci în oraşe mici şi medii sau în rural. Vă amintim că anul trecut au intrat în rezidențiat doar 95 de medici pe specialitatea de medicină de familie, că vârsta medie în medicina de familie este de peste 50 de ani şi că, anual, pleacă mult mai mulţi medici de familie în Franţa (vorbim de cei care au deja un praxis) decât produce sistemul. Detalii şi harta în Anexa 4.

S-a afirmat că modificările incluse în actualul proiect vor aduce “mai multe servicii în beneficiul pacientului”. 
În realitate, bugetul acordat medicinei de familie este fix. Creşterea numărului de servicii raportate duce doar la devalorizarea lor şi la costuri inutile pentru pacient şi medic. Mai mult, opţiunea unui pacient pentru un anumit medic nu este îngrădită (pacientul se poate muta la fiecare 6 luni de pe lista unui medic!). În plus, medicul este limitat la maximum 4 consultaţii pe oră şi la maximum 5-7 ore pe zi, reglementare împotriva intereselor pacientului. Detalii în Anexa 5.

S-a afirmat că nu există dovezi privind falimentarea cabinetelor în absența unui număr minim de pacienți.
Nu există cabinete medicale care să aibă ca unică sursă de venituri activitatea de medicina familiei și să poată supravieţui cu mai puţin de 800 de pacienţi înscrişi decât dacă sunt susținuți de unul din marile lanțuri de clinici medicale. Detalii în Anexa 6.

Am încercat să prezentăm pe scurt datele care vă sunt necesare pentru a fi corect informați și a lua deciziile corecte. În Anexe am prezentat în detaliu atât explicații cât și date reci, tehnice, imagini pentru a ne argumenta poziția. În plus prezentăm scrisoarea unuia dintre miile de medici de familie care au emigrat în străinatate. Detalii în Anexa 7.

Anexa 8 prezintă costurile de funcționare ale unui cabinet de medicină de familie și o analiză a bugetului alocat medicinei de familie. Includem un calcul care estimează câte cabinete noi ar putea fi finanțate printr-o creștere a bugetului alocat asistenței medicale primare până la un nivel comparativ cu celelate țări europene, de 10% din FNUASS, fără a fi afectate veniturile actuale ale cabinetelor existente.

Localitățile, comunele și satele unde cetățenii României nu au medic de familie sau sunt nevoiți să se adreseze cu miile unui singur medic de familie existent sunt prezentate în Anexa 9. Vă punem la dispoziție o hartă exactă realizată pe baza rapoartelor comisiilor mixte în anul 2014 – aceleași comisii care urmează acum a fi desfiintațe prin proiectul de modificare a Contractului-cadru.

Vă rugăm să studiați această documentație menită să vă ajute în a vă formula o opinie adecvată și a înțelege rațiunea pentru care medicii de familie se opun acestor propuneri de modificări ale legislației și doresc să tragă un semnal de alarmă cu privire la riscurile destructurării rețelei naționale actuale de asistență medicală primară în grija careia se află întreaga populație a României. Noi vă asigurăm că suntem primii care înţelegem necesitatea reglajelor fine în sistemul sanitar românesc, în reglementările Contractului-cadru şi de aceea participăm cu bună credință la toate consultările cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate la care suntem invitați.

De asemenea înaintăm propuneri pentru majoritatea proiectelor legislative afișate în Transparență decizională. Suntem organizați, informați și s-ar putea să deranjăm. De aceea atunci când propunerile și argumentele noastre nu sunt auzite la acest nivel, vă rugăm să acceptați invitația noastră de mediere a acestor situații.

Cu încrederea că veţi dispune măsurile reparatorii necesare, primiţi, stimate domnule Președinte, stimate domnule Prim Ministru, stimate domnule Ministru, stimați deputați, stimați senatori, expresia înaltei noastre consideraţii.

Dr. Rodica Tănăsescu
Președinte SNMF

Attachment Size
ANEXA 1.pdf 1.22 MB
ANEXA 2.pdf 879.44 KB
ANEXA 3.pdf 886 KB
ANEXA 4.pdf 726.15 KB
ANEXA 5.pdf 832.63 KB
ANEXA 6.pdf 721 KB
ANEXA 7.pdf 843.79 KB
ANEXA 8.pdf 970.03 KB
ANEXA 9.pdf 1.77 MB
Scrisoare deschisa SNMF rezolutie 150 dpi.pdf 1.87 MB