Comunicat de presă despre stadiul discuțiilor cu CNAS privind Contractul-cadru

2015-03-20

comunicate

Societatea Națională de Medicina Familiei mulțumește Ministrului Sănătății și deputaților din Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților pentru sprijinul acordat în deblocarea situației privitoare la modificarea Contractului-cadru. Acest sprijin a dus la acordul verbal al CNAS în cursul întâlnirii din 17 martie a.c. de a renunta la propunerile de modificare, respectiv punctele 80, 85-89 și 92 din proiectul de HG afișat pe siteul CNAS în data de 26 februarie 2015.
Fără sprijinul menționat, păstrarea modificărilor propuse de CNAS ar fi facut posibilă destructurarea rețelei naționale actuale de asistență medicală primară ce ar fi adus atingeri grave stării de sănătate a cetățenilor României, în special a pacienților din mediul rural.
Rețeaua națională a cabinetelor de medicina familiei, deși grav subfinanțată așa cum au observat toate rapoartele naționale și internaționale și chiar oficialitățile române, funcționează și asigură serviciile medicale de care au nevoie toți cetățenii României, pe tot cuprinsul țării. Reglementările în vigoare, pe care CNAS a dorit să le schimbe în acest an, sunt cele care asigură de 16 ani repartiția geografică echilibrată, accesul echitabil la medicii de familie ai pacienților și utilizarea corectă a fondurilor destinate asistenței medicale primare, atât în mediul rural cât și în cel urban.
De asemenea, propunerile nu ar fi venit în sprijinul medicilor tineri, cum au arătat și intervențiile din dezbaterea publică de luni de la Ministerul Sănătății dar și argumentele aduse în documentația înregistrată de Colegiul Medicilor din România, Societatea Națională de Medicina Familiei și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie.
SNMF apreciază conduita Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din cursul zilei de marți, 17 martie a.c. în ceea ce privește discuțiile fructuoase în care rațiunea, argumentele și dialogul au triumfat în beneficiul pacienților. Decizia luată la finalul discuțiilor este  de păstrare a reglementărilor referitoare la numărul minim de asigurați înscriși necesari pentru intrarea în contract cu casa de asigurari, păstrarea modului de calcul al numărului necesar de medici de familie raportat la populaţia dintr-un areal şi a comisiilor mixte care analizează situațiile particulare, în forma actuală. De asemenea s-a decis păstrarea procentului de plată 50% per capita – 50% per servicii.
Modificări ale Contractului-cadru sunt necesare periodic însă acestea trebuie făcute în urma dialogului cu toți furnizorii, cu profesioniștii din sistem care asigură implementarea acestora. Modificările trebuie susținute în baza argumentelor științifice, experienței internaționale, a datelor statistice și a unor studii de impact asupra stării de sănătate
Discuțiile din perioada următoare, până la semnarea actului adițional la contractul de furnizare servicii medicale, vor urma șirul firesc și în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 al consultărilor. Rămân în discuție alte detalii tehnice și de finețe ale Contractului-cadru și, ulterior, ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. SNMF speră să se bucure și în continuare de același climat sănătos al discuțiilor la CNAS, ca cel din 17 martie.
SNMF are încredere că și varianta scrisă care va fi trimisă de CNAS pe masa Ministerului Sănătății și a Primului Ministru va fi cea agreată, pentru că deciziile finale ale CNAS trebuie să asigure o judicioasă şi corectă cheltuire a fondului asigurărilor de sanatate, în folosul pacienților, a celor peste 1 milion de cetățeni vârstnici și bolnavi din cele peste 400 de localități din România, care la această oră nu au medici de familie.
Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF)  este o organizaţie profesională, ştiinţifică, nonguvernamentală, apolitică, de drept privat, cu personalitate juridică, constituită din organizaţii judeţene, cu personalitate juridică, ale medicilor de familie din judeţele României şi a municipiului Bucureşti.
Biroul de presă SNMF