Solicitări pentru informații adresate CNAS (criterii spor rural)

2015-04-06

comunicate

Societatea Națională de Medicina Familiei a adresat două solicitări pentru informații Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu privire la procedura de aprobare a Ordinului 391/2015 (criterii spor rural).

Solicitare justificare scrisă a nepreluării recomandărilor transmise asupra Ordinului 391/2015 (criterii spor rural) – Descarcă

Solicitare studiu de impact, fila registru propuneri cf. L52/2003, justificări trimise pentru nepreluarea propunerilor – Ordin 391/2015 (criterii spor rural) – Descarcă

Activitatea departamentului de medicina familiei în mediul rural și zone izolate al SNMF privind modificarea criteriilor pentru acordarea sporului de activitate în mediul rural, desfășurată atât în anii 2010-2011 cât și în anii 2014-2015 când tema a fost reluată de CNAS, poate fi consultată pe pagina departamentului: www.snmf.ro/rural