NU vom semna contractele în forma actuală!

2016-03-28

stiri

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) şi Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) salută intenţia Ministerului Sănătății de prorogare a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 și pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015,  ca urmare a cererilor noastre. Solicităm ca în acest interval să se realizeze modificările legislative şi de finanţare care să permită funcţionarea normală a cabinetelor de medicină de familie, dar şi a altor segmente din sistemul medical.

În acest moment există nemulţumiri justificate şi grave ale medicilor de familie referitoare la imputări inadmisibile pentru simplul fapt că şi-au făcut datoria faţă de pacienţi, dar și la modificările codului fiscal care crește periculos povara fiscală a cabinetelor, precum și pentru birocrația cerută de un sistem care clamează că este electronic,  dar solicită menținerea suplimentară a hârtiilor.

Cele mai grave aspecte la care ne referim sunt următoarele:

  • Ambiguităţi legislative care au făcut şi fac posibile imputări abuzive ale prescripţiilor medicale necesare pacienţilor. Refuzăm să plătim consecinţele inadmisibile ale unor incoerențe legislative şi disfuncţionalităţile sistemului informatic al CNAS.
  • Discriminări în ceea ce priveşte finanţarea şi fiscalizarea excesivă a segmentului de medicină de familie.
  • Incapacitatea de comunicare și indolența forurilor decidente privind probleme semnalate în mod repetat, atât în public, cât și pe căile legale de notificare a autorităților publice.
Stabilitatea reţelei de asistență primară și accesul pacienţilor la serviciile medicale necesare sunt puse sub semnul întrebării. În acest context, menţionăm că ne oferim disponibilitatea de a colabora cu decidenţii din sistemul medical pentru a rezolva aceste grave deficienţe.Prin urmare, forurile reprezentative ale medicilor de familie, Adunarea Generală a FNPMF şi Senatul SNMF, întrunite în ședințe vineri 25.03.2016, respectiv sâmbătă 26.03.16, au decis nesemnarea contractelor în forma actuală, indiferent de momentul la care va fi propusă aceasta semnare. Forma concretă de desfășurare a modalităților de protest va fi comunicată pe măsura desfășurării evenimentelor.

Medicii de familie îşi declară disponibilitatea de a colabora în vederea realizării modificărilor necesare pentru ca semnarea acestor contracte să fie posibilă, astfel încât să putem asigura continuitatea asistenţei medicale pentru pacienţii noştri.

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF)  este o organizaţie profesională, ştiinţifică, nonguvernamentală, apolitică, de drept privat, cu personalitate juridică, constituită din organizaţii judeţene, cu personalitate juridică, ale medicilor de familie din judeţele României şi a municipiului Bucureşti.

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) este o federație patronală care reunește organizații patronale ale medicilor de familie. Federația are caracter non profit, apolitic și neguvernamental. Scopul FNPMF este reprezentarea, susținerea și aprobarea intereselor membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice. 

Preşedinte FNPMF                                                                                            Preşedinte SNMF
Dr. Doina Mihăilă                                                                                           Dr. Rodica Tănăsescu