SNMF anunță selecția unui Reprezentant Național pentru EQuiP

2016-03-29

comunicate stiri

EQuiP (Societatea  Europeană pentru calitate în Medicina de Familie) este o rețea organizată a Wonca Europe. Scopul EQuiP este de a contribui la obținerea calității de înalt nivel în îngrijirea pacienților în medicina de familie în țările europene. Website: http://equip.dudal.com/
Calitatea și siguranța în medicina de familie reprezintă un proces continuu de activități programate care se bazează pe o evaluare continuă a performanței și stabilirea unor obiective clare pentru buna practică medicală cu scopul de a îmbunătăți calitatea și siguranța îngrijirii pacientului.
EQuiP susține colaborarea și schimbul de experiență, oferă metodologia, inițiază și dezvoltă proiecte de cercetare pentru creșterea calității și siguranței în îngrijirea pacientului.
EQuiP este contributor la dezvoltarea criteriilor pentru:
• Patient evaluation (EUROPEP),
• Practice accreditation (European Practice Assessment – EPA) and the International Family Practice Maturity Matrix – IFPMM)
• Lifelong Learning (CME/CPD) for GPs on Quality Improvement, funded by the European Commission Leonardo da Vinci project (www.InGPinQI.eu) and
• Patient Empowerment in Chronic Conditions funded by Wonca Europe which will report by 2015, the Anniversary year of Wonca Europe. (www.equip.ch)
Reprezentanții EQuiP participă în diferite grupuri de lucru pe teme diverse inclusiv în proiectele de mai sus, publicații, ateliere și simpozioane la conferințele Wonca Europe.
Reprezentantul Național la EQuiP mandatat de SNMF:
– va participa la întâlnirile și activitățile EQuiP, va facilita implicarea membrilor SNMF în activitățile acestui organism atunci când există solicitări,
– va reprezenta SNMF cu profesionalism și integritate,
– își va desfășura activitatea în deplină transparență,
– va elabora rapoarte pentru activitățile în care acționează în numele SNMF la EQuiP pe care le va depune la secretariatul SNMF pe hârtie sau e-mail,
– are disponibilitate de a prezenta permanent activitatea, realizările, contactele, proiectele la care este parte,
– va beneficia de posibilitatea de a avea o pagină dedicată pe site SNMF
– va putea participa gratuit la conferințele SNMF la care prezintă activitatea legată de EQuiP
– va fi susținut financiar de către SNMF pentru o deplasare pe an în cuantum de 100 euro pe zi de consfătuire
– va beneficia de finanțările proiectelor EQuiP la care ia parte
Criterii de selecție:
– Recomandare a asociației MF unde este Membru doritorul
– Medic primar MF
– Recomandabil instructor formator
– CV din care să reiasă implicarea până acum în activități care au avut ca subiect calitatea în MF (calitatea serviciilor medicale, a managementului practicii, siguranța actului medical, siguranța pacientului, malpraxis și deontologie), acestea sunt activități de EMC/proiecte/cursuri articole prezentate/publicate cu tema respectivă;
– CV-ul va completa imaginea unui candidat disponibil la efort, și voluntariat, cu abilități în utilizarea computerului, disponibilitate la deplasări, o bună cunoaștere a limbii engleze.
– doritorul nu reprezintă SNMF în alte foruri internaționale
Doritorii vor trimite documentele doveditoare până la data de 1 mai 2016 la secretariatul SNMF office@snmf.rope e-mail semnate și scanate.
Selecția va fi făcuta de membri desemnați ai departamentului profesional.
Întocmit de Departamentul profesional știintific al SNMF