Un pas spre normalitate – Avem încă un drum lung!

2016-04-04

comunicate

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) şi Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNMPF) mulţumesc pacienţilor care au înţeles protestul medicilor de familie şi ne sunt alături! Medicii de familie au acordat pe 1 și 4 aprilie numeroase consultaţii pro bono pacienţilor care s-au prezentat la cabinete.

Apreciem revirimentul caselor județene, care s-au mobilizat fără precedent pentru a asigura pentru prima oară semnarea actelor adiționale cât mai aproape de momentul intrării în vigoare a acestora. Considerăm de bun augur noua atitudine de respect în ceea ce privește relaţia dintre părțile contractante, observând că au fost utilizați de casele județene termeni ca „vă invităm”, „vă rugăm”, „vă aşteptăm”. Totuși, doar o parte din casele județene și-au așteptat medicii cu contractele semnate! Este un mic pas spre normalitate, dar apreciem că mai este un drum lung de făcut!
Dezavuăm practicile nepotrivite ale unor CJAS printre care Suceava și Bacău, care au ales să trimită pe teren la cabinetele medicilor de familie funcționari pentru controale inopinate sau pentru a obţine semnătura medicilor de familie. Menționăm că nici un alt tip de furnizor – spitale, laboratoare, farmacii etc – nu a beneficiat de acest tratament preferential în aceste zile, deşi funcţionează pe aceeaşi legislaţie!
Cei mai multi medici de familie au ales să urmeze recomandările SNMF și FNPMF de a nu elibera documente în relația cu casa de asigurări. Dovadă stă numărul foarte redus de rețete eliberate în aceste zile, după cum se observă și în datele comunicate de CNAS. O medie de 6,6 rețete pe zi, în condițiile în care medicii de familie eliberează aproximativ o rețetă pe consultație, este mai putin de o treime din media zilnică. Tocmai pentru această solidarizare masivă mulțumim colegilor noștri, dar și pacienților care ne-au fost alături și în mod deosebit, Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților pentru comunicatul de presă de susținere și prezența în emisiunile televizate. Mulțumim colegilor noștri pentru înțelepciunea de care au dat dovadă eliberând rețete în pofida protestului, pentru pacienții aflați în situații disperate.Adresăm multumiri tuturor celorlalți colegi din sistem care au înțeles și ne-au sprijinit demersul.
Considerăm această secvență a protestului nostru încheiată. De mâine, 5 aprilie, cabinetele de medicina familiei îşi vor relua integral activitatea în contract cu casa de asigurări.
În ciuda protestelor medicilor din ultimele 2 săptămâni, sesizăm că NU am fost invitați la dialog. Solicităm ferm ieșirea decidenților din dialogul surzilor. Dorim să îi întâlnim în cel mai scurt timp pe cei cu drept de decizie pentru aceste probleme grave ale asistenței medicale primare.
Protestul nostru va continua sub alte forme, pe care le vom anunța în perioada următoare.
Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF)  este o organizaţie profesională, ştiinţifică, nonguvernamentală, apolitică, de drept privat, cu personalitate juridică, constituită din organizaţii judeţene, cu personalitate juridică, ale medicilor de familie din judeţele României şi a municipiului Bucureşti.
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) este o federație patronală care reunește organizații patronale ale medicilor de familie. Federația are caracter non profit, apolitic și neguvernamental. Scopul FNPMF este reprezentarea, susținerea ăi aprobarea intereselor membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice. 
Preşedinte FNPMF                                                                        Preşedinte SNMF
Dr. Doina Mihăilă                                                                     Dr. Rodica Tănăsescu