Comisia de specialitate a Ministerului Sănătății

2017-01-07

stiri

În luna decembrie a anului trecut a fost aprobata componența nominală a comisiilor de specialitate interimare ale Ministerului Sănătății, prin Ordinul nr. 1504/2016. Dintre cei 13 membri ai Comisiei interimare de medicină de familie, 9 medici de familie sunt membri și ai organizațiilor județene ale medicilor de familie membre SNMF, din birourile executive ale acestora, precum și din grupurile de lucru ale SNMF și din biroul executiv al SNMF.

Conf. Dr. Anca Balan – vicepreședinte SNMF
Dr. Razvan Miftode – secretar SNMF, vicepresedinte SMF Iași
Dr. Gindrovel Gheorghe Dumitra – coordonator Grupul de vaccinologie al SNMF
As. univ. dr. Andrea Neculau – președinte AMF Brașov
Sef lucrari dr. Loredana Piloff – președinte AMF Sibiu, coordonator Grup de lucru cardiologie al SNMF
As. univ dr. Sergiu Chirila – trezorier AMF Constanța, membru Grup de lucru e-Health al SNMF
Dr. Cristian Sever Oana – membru comitet director AMF București, fost președinte SNMF
Dr. Adriana Dogaru – președinte SMF Dolj
Dr. Mihai Sorin Iacob – vicepresedinte SMF Timiș, coordonator Grup de lucru ecografie MF al SNMF

Comisiile funcționează în subordinea Ministerului Sănătății în baza Ordinului nr. 1.355 din 28 noiembrie 2016 privind componenţa, atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.

Comisiile de specialitate sunt structuri consultative care furnizează Ministerului Sănătăţii expertiza științifică necesară pentru coordonarea reţelei de asistenţă medicală. Printre atribuțiile acestora se numără:
 • elaborarea protocoalelor standardizate la nivel național sau adaptarea conținutului protocoalelor internaționale în domeniu;
 • fundamentarea deciziilor ministrului sănătăţii cu privire la politicile, strategiile şi programele de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei;
 • identificarea şi propunerea priorităţilor naţionale pe termen scurt, mediu şi lung;
 • elaborarea de propuneri pentru pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate;
 • elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ;
 • stabilirea competențelor incluse în pregatirea pentru specialitate;
 • alcătuirea tematicilor examenului de medic specialist și primar și bibliografiilor aferente.

Întreaga componență a Comisiei de medicină de familie a Ministerului Sănătății

 • Președinte: Prof. Dr. Viorela Enachescu
 • Vicepreședinte: Conf. Dr. Anca Balan
 • Secretar: Dr. Gindrovel Gheorghe Dumitra
 • Membri:
 • As. univ. dr. Adela Iancu
 • As. univ. dr. Andrea Neculau
 • Conf. dr. Mira Florea
 • Sef lucrari dr. Loredana Piloff
 • Asist univ dr. Sergiu Chirila
 • Dr. Cristian Sever Oana
 • Dr. Razvan Miftode
 • Dr. Adriana Dogaru
 • Dr. Mihai Sorin Iacob
 • Dr. Madalina Dumitrescu
(Conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 1504/19.12.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate)Mai multe detalii despre comisiile de specialitate precum și procedura de selecție sunt disponibile pe siteul MS la adresa: http://www.ms.ro/organizare/#tab-id-3