Nu vom accepta să fim vinovații de serviciu pentru prăbușirea vaccinării!

2017-04-10

stiri

Societatea Națională de Medicină Familiei (SNMF) și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie din România (FNPMF) au luat la cunoștință cu surprindere despre declarațiile Ministrului Sănătății, dl Florian Bodog, prin care consideră că se va rezolva problema vaccinării copiilor prin sancționarea medicilor de familie, afirmații pe care le considerăm complet nejustificate.
“Am studiat un model de vaccinare dintr-o ţară europeană, în care rata de vaccinare este de 97%, numai prin faptul că se penalizează medicii de familie care nu vaccinează.” 
Considerăm inacceptabil ca sancționarea medicilor de familie sa fie soluția rezolvării problemei acoperirii vaccinale prăbușite, în condițiile în care discontinuitățile în aprovizionarea cu vaccin din ultimii ani au devenit deja o obișnuință, întreaga responsabilitate pentru achiziția acestora revenind Ministerului Sănătății ! În calitate de profesioniști, considerăm că este imposibil de realizat o acoperire vaccinală fără a asigura o aprovizionare cu vaccin constantă, vaccinarea fiind, în opinia noastră, prioritară și un obiectiv de siguranță națională. Trebuie să specificăm că în condițiile actuale influențate de discontinuități în aprovizionare, creșterea numărului părinților care refuză vaccinarea, lipsa oricărei preocupări a statului privind educația pentru sănătate a populației și migrația transfrontalieră a copiilor care urmează familiile în străinătate, nivelul minim actual al acoperirii vaccinale nu ar putea fi obținut fără un corp profesional dedicat. În loc ca medicii de familie care asigură asistența medicală în cele mai izolate localități să fie ajutați și stimulați, vorbim astăzi de limitări inacceptabile ale practicii și despre sancțiuni?!
Din acest motiv solicităm Ministerului Sănătății ca legea vaccinării să conțină obligatoriu următoarele principii:
– Asumarea și respectarea de către statul român a obligațiilor care le revin privind protejarea interesului superior al copilului, principiu care este statuat în legislația curentă în “Convenția cu privire la drepturile copilului” ratificată de România prin Legea 18/1990 și legea 272/2004 privind privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
– Stabilirea și asumarea de responsabilități clare de la Ministrul Sănătății până la nivel de părinte în ceea ce privește obligațiile care le revin pentru a asigura obținerea celor mai buni indicatori privind stare de sănătate posibilă; considerăm că absența vaccinului la furnizorii de servicii de vaccinare este o problemă care poate avea conotații penale și solicităm organelor în drept să analizeze acest aspect;
– Stabilirea de responsabilități pentru campanii de informare publice, asigurarea de suport pentru furnizorii de servicii de vaccinare pentru o informare corectă și completă a părintelui privind beneficiile vaccinării;
– Simplificarea procedurilor birocratice privind raportarea și decontarea serviciilor de vaccinare prin utilizarea exclusivă a mijloacelor informatice; simplificarea activității cabinetelor medicilor de familie prin eliminarea componentelor birocratice astfel încât medicii de familie să se preocupe în special de aspectele profesionale;
– Asigurarea lanțului de frig de către statul român de la distribuitor și până la furnizorul de servicii de vaccinare.
Informăm opinia publică și decidenții că dacă se menține tendința de a considera întotdeauna că medicii sunt vinovați unici, vom refuza să mai fim parte dintr-un contract și că, prin atitudinea lipsită de responsabilitate a Ministerului Sănătății privind derularea activității de vaccinare, neasigurarea dozelor necesare, tărăgănarea aprovizionării, întârzierea și lipsa extinderii și modernizării schemei de vaccinare, se pune în pericol însuși Programul Național de Imunizare și implicit viețile copiilor.

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF)  este o organizaţie profesională, ştiinţifică, nonguvernamentală, apolitică, de drept privat, cu personalitate juridică, constituită din organizaţii judeţene, cu personalitate juridică, ale medicilor de familie din judeţele României şi a municipiului Bucureşti.

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF)este o federație patronală care reunește organizații patronale ale medicilor de familie. Federația are caracter non profit, apolitic și neguvernamental. Scopul FNPMF este reprezentarea, susținerea și aprobarea intereselor membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice. 

Biroul de presă