MS

2017-04-28

politici de sanatate

Recomandări la proiectul de act normativ de modificare a Ordinului 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență. – descarca documentul
Fără răspuns în termen legal de 30 de zile