Observații

2017-12-11

politici de sanatate

Observațiile și propunerile Societății Naționale de Medicina Familiei și ale Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familiei privind proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, afişat pe siteul www.cnas.ro, secţiunea Transparenţă decizională, în data de 30 noiembrie 2017. Puteti descarca documentul, dand click AICI.