Proces Verbal

2017-12-19

politici de sanatate

Proces Verbal încheiat în urma întâlnirii având ca temă Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.
În documentul atașat sunt evidentiate situațiile și problemele care au ramas în analiza – descarcă documentul AICI.