Scrisoare deschisa catre Presedintele României

2018-01-03

stiri

În atenţia Domnului Preşedinte al României, Klaus Werner Johannis,
În atenţia Doamnei Consilier Prezidențial, dr. Diana Loreta Păun,

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) şi Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), organizaţii reprezentative la nivel naţional ale medicilor de familie din România, vă aducem la cunoştinţă faptul că medicii de familie sunt în conflict deschis cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi cu Ministerul Sănătății (MS) pentru probleme profesionale şi financiare şi că există posibilitatea ca de la 1 ianuarie 2018 să nu mai poată fi asigurată Asistența Medicală Primară în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate prin nesemnarea actelor adiţionale la Contractul-Cadru actual, prelungit până la 31 martie 2018.

SNMF şi FNPMF au încercat în nenumărate situaţii să explice nevoia unor modificări legislative importante pentru funcţionarea optimă a cabinetelor, pentru evitarea imputărilor abuzive şi pentru exercitarea firească a profesiei, dar şi nevoia de finanţare a asistenţei medicale primare printr-o alocare financiară echilibrată în sistemul de sănătate.

Dorim să atragem atenţia că facem parte din sistemul public de sănătate, ca şi colegii noştri din spitalele publice, din ambulatorul integrat de specialitate. Plata serviciilor medicale se face tot din FNUASS şi este impusă de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi Ministerul Sănătății (MS) prin Hotărâre de Guvern.

Întrucât în urma numeroaselor întâlniri de la nivelul la CNAS şi MS nu s-au obţinut modificările necesare, majoritatea fiind promisiuni pe termen lung, întrucât Bugetul de stat pe 2018 se află la Dumneavoastră spre aprobare, dorim să vă supunem atenţiei câteva aspecte privind finanţarea Asistenţei medicale primare, unul dintre motivele nemulţumirilor noastre:

Deşi bugetul pentru asistenţa medicală primară (AMP) va creşte cu circa 16% în 2018 faţă de 2017, ponderea pe care o va avea Asistența medicală primară va rămâne la 5,8% din FNUASS total, în condiţiile în care reprezentăm aproape o tremie din medicii din sistemul public de sănătate, avem angajate minim 15.000 de asistente, dar şi alt personal, ne acoperim absolut toate cheltuielile cabinetelor legate de chirii, redevenţe, utilităţi, medicamente, logistică informatică etc. Majoritatea costurilor au ca referinţă preţul în euro (inclusiv pentru chirii şi utilităţi).

Această creştere nu acoperă nicicum costurile de funcţionare ale cabinetelor de medicină de familie şi nici venituri corespunzătoare medicilor şi asistentelor, comparabile măcar cu cele din ambulatoriul integrat de specialitate (care sunt asimilaţi bugetarilor), deşi sursa finanţării este tot FNUASS. Menţionăm că nici în anii precedenţi medicina de familie nu a putut beneficia de creşteri ale veniturilor personalului, aşa cum s-a întâmplat totuşi în sistemul bugetar.

Mai mult, după 6 ani de funcţionare a Centrelor de permanență la nişte tarife care nu acopereau costurile acestora, a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial o Ordonanţă de Urgenţă prin care tarifele pentru aceste Centre urmează aproape să se tripleze. Dar sumele necesare bugetarii acestei hotărâri nu se regăsesc în buget! Când s-a construit bugetul pentru AMP, s-a luat în calcul suma de 60 milioane lei, atât cât era alocat până la această OUG. Prin aplicarea acestei Ordonanţe, costurile vor ajunge la peste 200 milioane lei, bani care nu au fost luaţi în calcul la stabilirea bugetului în AMP. Avem temerea că, pentru aplicarea acestei OUG, suma să nu vină de la Ministerul Sănătăţii, nefiind prevăzuți în fila de buget, ci din bugetul pentru AMP sau să nu se poată aplica prevederile acestei ordonanţe mult aşteptate. În situaţia în care banii vin din FNUASS (ceea ce ar fi contrar legii, căci Centrele de permanență se bugetează de la Ministerul Sănătăţii, ca Ambulanţa sau UPU) bugetul pentru contractele pe care le avem cu CNAS va scădea substanţial! În situaţia în care nu vor fi aceste creşteri de la MS pentru Centrele de permanență, nu se va mai aplica OUG.

Pentru toate cele menţionate, apelăm la dumneavoastră să ne sprijiniţi în creşterea bugetului în Asistența Medicală Primară, precum şi pentru bugetarea Centrelor de permanență pentru ca în anul 2018 cabinetele noastre să poată funcţiona.