Problemele sistemului sunt temporar ascunse cu vorbe

2018-01-04

comunicate

Având în vedere situaţia creată la protestul național al medicilor de familie pentru nesemnarea actelor adiţionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor încheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, SNMF și FNPMF solicită funcționarilor publici din CNAS și MS, care încasează și gestionează banii asiguraților, maximă responsabilitate faţă de medicii din România și față de pacienții pe care aceștia îi au în îngrijire. Atât medicii cât și pacienții fiind plătitori de sume consistente către sistemul de sănătate și deci, beneficiari de drepturi. Și medicii sunt pacienți!

Faptul că medicii sunt supuși presiunilor nu înseamnă, din păcate, că problemele sistemului s-au rezolvat, ci ca sunt doar temporar ascunse cu vorbe.

Responsabilitatea CNAS trebuie să se materializeze în primul rând printr-un contract asigurat-asigurator. Cu drepturi, obligații și eventuale sancțiuni.

Pentru medicii de familie, respectarea drepturilor pacienților care i-au ales reprezintă o preocupare permanentă. De aceea, precizăm că în relaţia cu asigurații plătitori, CNAS și casele subordonate acestora au datoria de a asigura, potrivit legislației in vigoare, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, nu doar în zilele în care se asigură plafon pentru analize, sau doar în județele unde există resurse umane pentru acoperirea serviciilor la care au dreptul să acceadă.

Asiguraţii trebuie să știe că sistemul de asigurări prin casele de asigurări sunt obligate să le asigure următoarele drepturi:

– pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, fără plafonare la analize de laborator, ecografii, radiografii, tomografii, examene RMN, medicamente;
– să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl aleg și care dorește să le asigure un act medical de calitate, în condiții de respect și siguranță;
– să fie informați periodic de către casele de asigurări de sănătate la care se asigură, asupra drepturilor de care beneficiază, conform legii;
– pentru orice alte informaţii şi asistenţă legate de drepturile asiguraţilor, pacienții se pot informa oricând la medicii lor de familie, unde le stau la dispoziție în toate sălile de așteptare informații pe care nu le primesc niciodată de la casele de asigurări de sănătate, conform legii.

Conform presiunilor exercitate efectuate de CNAS și casele subordonate, până acum circa 65% din medicii de familie din întreaga ţară au semnat cererile și / sau actele adiţionale de prelungire a contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

Reamintim că SNMF și FNPMF au anunțat probabilitatea acestui protest cu cel putin șase luni în urmă. Faptul ca s-a ajuns aici se datorează lipsei de responsabilitate a decidenților, care nu au oferit rezultate ci doar promisiuni, sugestii, idei, deși medicii de familie au susținut toate demersurile necesare pentru a nu se ajunge în acest punct. Se constată în acest moment lipsa de ințelegere la problemele ridicate de medici. Medicii și pacienții sunt cei care plătesc astăzi pentru greșelile generate de funcționarii din sistemul de sănătate.

Faptul că astăzi se încearcă punerea pumnului în gura medicilor nu înseamnă că se și rezolva problemele din sistem, ci doar ca pacienții și medicii sunt tratați de pe poziții de forță și constituie o abordare agresivă pentru a își acoperi incapacitatea informațională și managerială.