SNMF dorește să sprijine MS în demersurile sale de îmbunătățire a stării de sănătate a populației

2018-08-20

documente de pozitie documente oficiale politici de sanatate

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) înțelege și iși dorește să sprijine Ministerul Sănătății în demersurile sale de îmbunătățire a stării de sănătate a populației, de creștere a calității serviciilor medicale acordate populației și nu în ultimul rând de gestionare eficientă a banului public.

SNMF a identificat principalele bariere care îngreunează atingerea dezideratelor MS, din perspectiva asistenței medicale primare, respectiv a medicinei de familie, temelia oricărui sistem de sănătate care se vrea eficient.

Depus la Ministerul Sănătății (Depus MS) alături de Anexele: Protocoale, Debirocratizare si Finantare.

Răspuns Ministerul Sănătății (Raspuns MS)