Avem nevoie de suport real pentru a ne desfășura eficient activitatea!

2020-04-06

comunicate COVID-19 Sectiunea administrativa solicitari

Către: Guvernul României
Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă
Ministerul Sănătăţii
Casa Națională de Asigurări de Sănătate

În timpul stării de urgență, rolul medicilor de familie este de a ține sub control starea de sănătate a pacienților neinternați, cu sau fără COVID-19, cu sau fără afecțiuni cronice.
În această perioadă în care mare parte din spitalele din România sunt în carantină, în care mare parte din ambulatoriile de specialitate nu funcționează, medicii de familie rămân legătura între populația generală și sistemul de sănătate. Cu toate acestea, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate par preocupate exclusiv de sectorul spitalicesc.

Avem nevoie de suport real pentru a ne desfășura eficient activitatea.

Avem nevoie de reglementări clare, care să nu lase loc la interpretări conjuncturale, care să nu ne pună în situația de a fi culpabili, acum sau peste ani.

Avem nevoie de asigurarea unor garanţii legiferate că nicio acţiune sau act întreprinse pentru a susține distanțarea socială şi pentru a veni în ajutorul pacienților în aceste condiții epidemiologice deosebite nu vor avea ulterior consecinţe şi nu vor determina post-factum imputări de acum “clasice” în sistemul sanitar românesc.

De la apariția primelor cazuri de infecții cu COVID-19 în România, am solicitat sistematic autorităților ajutor cu materialele de protecție și dezinfectanți. A trecut mai bine de o lună și chiar și promisiunile sunt din ce în ce mai rare. Este imoral și impardonabil să fim lăsați să supraveghem pacienții în prespital fără a avea asigurate materialele de protecție necesare.
Solicităm asigurarea de materiale de protecție și dezinfectanți pentru a putea munci în siguranță, atât pentru noi, cât și pentru pacienții noștri și familiile noastre.

S-au emis reglementările referitoare la pacienții aflați în carantină. S-au emis Ordine ale MS referitoare la modul de eliberare a concediilor medicale, inclusiv în perioada stării de urgență.

Nici până azi DSP-urile din țară nu au înțeles care este procedura corectă pentru ca medicii de familie să poată elibera concediile medicale pentru perioada de carantină. SNMF a depus un document pentru a solicita clarificări și așteptăm încă un răspuns. Din păcate, în tot acest timp, pacienții solicită concedii medicale.

În mod salutar, s-au aprobat acordarea de consultații fără folosirea cardului de sănătate și, la inițiativa SNMF, efectuarea consultațiilor la distanță, cu beneficii foarte mari și imediate pentru prevenirea răspândirii COVID-19. S-a aprobat, de asemenea, eliberarea de către medicii de familie a prescripțiilor medicale pentru pacienții cronici cu afecțiuni stabilizate fără a mai fi nevoie de reevaluarea medicilor de altă specialitate.

Totuși, prevederile referitoare la posibilitatea de a elibera rețete cu medicamente care erau în totalitate apanajul medicilor de altă specialitate sunt absolut ambigue și pun medicul de familie în situația de a răspunde peste trei ani pentru aceste prescrieri și de a suporta din fonduri proprii contravaloarea acestor rețete.

SNMF a depus un document în care solicită clarificări referitoare la modul de prescriere a medicamentelor care erau în totalitate apanajul medicilor de altă specialitate şi incă nu a primit un răspuns.

Din păcate, in tot acest timp, pacienţii solicită reţete medicale inclusiv pentru medicamente care până acum erau prescrise doar de medici din alte specialităţi.

Consiliile Judeţene din mai multe judeţe au transmis o nouă procedură identificată de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti referitoare la modul de transmitere a documentelor în situaţia declarării şi înregistrării decesului.

Vă facem cunoscut că „nu există un temei legal care să oblige medicul la această procedură, ce depăşeşte cadrul legal şi deontologic de exercitare a profesiei medicale”.

Aceste adrese sunt bazate pe o radiogramă ce stabileşte proceduri interne în cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, iar „medicul şi profesia medicală nu pot fi parte a niciunei proceduri interne a unei autorităţi publice” (conform Colegiului Medicilor Iaşi).

În contextul epidemiologic actual, riscul de îmbolnăvire a medicilor de familie este foarte mare. Modalitatea de înlocuire a medicului titular pentru asigurarea continuităţii acordării de servicii medicale de către un alt medic de familie este în continuare extrem de complicată şi 1n anumite situaţii nu poate fi realizată în mod legal (de exemplu, situaţia în care medicul titular suferă o urgenţă medico-chirurgicală), cu aglomerarea consecutivă a activităţii spitalelor.

Solicităm introducerea unei convenţii permanente de înlocuire fără o limitare a numărului de zile înlocuite pe perioada stării de urgenţă pentru a permite o adaptare a programului de lucru asemănătoare celei aprobate pentru unităţile sanitare publice.

in toată această perioadă, pentru a respecta recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19, pentru a preveni îmbolnăvirea pacienţilor, medicii de familie vor temporiza pe cât posibil consultaţiile preventive şi de monitorizare specifice asistenţei medicale primare care nu pun în pericol starea de sănătate a populaţiei, dar nu se amână vaccinările. Această temporizare a unor anumite categorii de servicii va avea un impact negativ semnificativ asupra veniturilor cabinetelor medicilor de familie.

Şi totuşi, chiar şi în această perioadă, cabinetele au de plătit salarii, chirii.

Solicităm sprijin financiar pentru asigurarea funcţionării cabinetelor de medicină de familie în perioada stării de urgenţă.

Ştim ce putem face pentru cetăţeni, ştim ce putem face pentru ţară, ştim cum putem să ne ajutăm colegii din spitale. Sprijiniţi-ne ca să ne facem meseria!

Inţelegeţi că orice amânare a rezolvării problemelor medicilor de familie va îngreuna stoparea pandemiei în România. Cineva trebuie să işi asume acest lucru!

Cu aleasa consideratie,
Dr. Dina Mergeani
Presedinte SNMF

Solicitare (pdf)