Soluție pentru neacoperirea cu servicii medicale de asistență școlară a unor școli din mediul urban și a tuturor școlilor din mediul rural

2020-05-28

stiri

Stimate domnule prim-ministru,

Ne adresăm dumneavoastră pentru a vă ruga să identificăm o soluție pentru neacoperirea cu servicii medicale de asistență școlară a unor școli din mediul urban și a tuturor școlilor din mediul rural.

Dorim să ne adresăm dumneavoastră cu această problemă deoarece rezolvarea este urgentă având în vedere apropierea examenelor naționale, care necesită măsuri suplimentare pentru asigurarea stării de sănătate a elevilor și cadrelor didactice. Din punctul nostru de vedere, soluția este una care implică mai multe instituții, motiv pentru care este necesară o coordonare guvernamentală.

La nivel național, unitățile de învățământ beneficiază de asistență medicală școlară în centrele urbane prin medici și asistenți medicali care sunt angajați și coordonați de către autoritățile locale în conformitate cu prevederile OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale. Acoperirea cu personal medical este incompletă, iar în mediul rural practic nu există cabinete medicale școlare înființate, cu toate că acest act normativ prevede că, acolo unde nu există cabinete medicale în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală se poate realiza prin medicii de familie din localităţile respective sau din localităţile apropiate, care pot fi încadraţi cu contract individual de muncă pe timp parţial, încheiat cu reprezentantul autorităţii locale unde îşi desfăşoară activitatea.

Pentru a asigura triajul epidemiologic și asistența medicală în școli în condițiile pandemiei de COVID-19, în data de 19.05.2020, a fost emis Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

În acest document, direcțiile de sănătate publică au în sarcină: „întocmesc listele nominale cu cadrele medicale desemnate (medic sau asistent medical) pentru acordarea asistenței medicale, pentru fiecare unitate de învățământ, și le transmit inspectoratelor școlare, care le pun la dispoziția unităților de învățământ;”.

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) a fost informată de către membrii săi că există presiuni, în special în mediul rural, pentru nominalizarea cabinetelor medicale de medicină de familie de a asigura triajul și supravegherea pe întreaga perioadă în care sunt prezenți elevii în școală și fără existența unei relații contractuale care să permită desfășurarea unei activități în condiții de legalitate. Atragem atenția că, în cazul în care medicul de familie ar fi indisponibil astfel pentru acordarea de servicii medicale, la cabinetul medical s-ar încălca contractul de prestări servicii medicale semnat cu casele de asigurări de sănătate.

Îmțelegem necesitatea de a asigura asistență medicală elevilor, iar din acest motiv considerăm că este necesară intervenția dumneavoastră pentru a soluționa pe cale legală prezența unui cadru medical în școli, care se poate realiza astfel:

  1. Acolo unde este posibil și programul și dotarea cu personal permite, semnarea unui contract de prestări servicii între cabinetul medical de medicină de familie și autoritatea locală, fapt ce ar permite și derularea altor activități de medicină școlară;
  2. Acolo unde nu este posibilă varianta anterioară, angajarea de către autoritățile locale a unui asistent medical pe perioadă determinată;
  3. În cazul în care variantele anterioare nu sunt posibile, direcțiile de sănătate publică să detașeze personal medical din alte unități medicale cu caracter temporar.

Cu aleasă considerație,

Dr. Dina Mergeani
Președinte SNMF


Download (pdf)