Propunem completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 43/2020

2020-06-22

stiri

Către Casa Națională de Asigurări de Sănătate

În atenţia Doamnei Preşedinte Adela Cojan

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS CoV-2, pe perioada stării de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 82/2020 cu modificări şi completări,

Având în vedere forma de exercitare a profesiei medicale şi organizarea majorităţii cabinetelor medicale de Medicina famillei, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,

Propunem completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 43/2020 astfel încât stimulentul de risc să poată fi acordat atât din fondul de salarii al unităţii angajatoare cât şi din venitul furnizorului de servicii medicale in cazul furnizorilor organizaţi conform O.G. nr. 124/1998, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat. În urma acestei modificări, vor putea beneficia de acordarea stimulentului de risc şi medicii titulari ai cabinetelor medicale de Medicina familiei organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, asigurându-se absorbţia fondurilor europene din POCU.

În acelaşi timp, propunem ca pentru definirea „pacienţilor suspecţi” prevăzuţi în Articolul 8, alin (1)„ litera f^1) din OUG 43/2020 să fie luate în considerare toate categoriile de persoane care au fost carantinate în condiţiile prevăzute la art. 1 din cadrul Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 414/2020 cu modificările ulterioare.

Ca modalitate de solicitare a stimulentul de risc, propunem ca reprezentantul legal al cabinetului medical de Medicina familiei să înainteze către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană sau a municipiului Bucureşti, lista personalului medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar care a activat în timpul stării de urgenţă şi care a avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 conform definirii acestora prin art. 1 din OMS nr. 414/2020, sau care a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate, urmând ca DSP să avizeze această listă şi să transmită către Casa de Asigurări de Sănătate Judeţeană sau a municipiului Bucureşti o listă centralizatoare cu datele de identificare ale cabinetelor de Medicina familiei şi ale personalului care activează în cadrul acestora şi care vor beneficia de respectivul stimulant de risc.

De asemenea propunem completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 43/2020 astfel încât decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Infrastructură mare” să poată fi realizată şi de către cabinetele medicale de Medicina Familiei pentru cheltuielile cu echipamente medicale, dispozitive medicale şi de protecţie medicală utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COV1D-19 (biocide, măşti, halate, viziere, lămpi biocide ş.a.) realizate de la începutul stării de urgenţă până la finalul stării de alertă.

Ca modalitate de solicitare pentru decontare a sumelor cheltuite, propunem o modalitate similară cu cea pentru stimulentul de risc descrisă anterior. Astfel reprezentantul legal al cabinetului de Medicina familiei va înainta către Direcția de Sănătate Publică Județeană sau a Municipiului București, lista produselor achiziționate și copii ale facturilor fiscale aferente, urmând ca DSP să avizeze această listă și să transmită către Casa de Asigurări de Sănătate Județeană sau a Municipiului București o listă centralizatoare cu datele furnizorilor și cu sumele totale de decontat pentru fiecare cabinet de Medicina familiei în parte. Sumele și destinația acestora de la începutul stării de urgență până la finalul stării de alertă pot fi publicate pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Județeană sau a Municipiului București și/sau al Casei de Asigurări de Sănătate Județeană sau a Municipiului București.

Dina Mergeani
Președinte Societatea Națională de Medicina Familiei / Medicină Generală

Raluca Zoițanu
Președinte Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie

Angela Mazdrag
Președinte Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie


Descarcă pdf