Comunicat de presă – Dificultăți în funcționarea normală a cabinetelor de medicină de familie

2023-12-12

comunicate stiri

Asociația Societatea Națională de Medicină Familiei/Medicină Generală (SNMF) atrage atenția că cele aproximativ 10.000 de cabinete medicale din asistența medicală primară se află pentru a patra lună consecutiv în cursul anului 2023 în care primesc banii cu întârziere sau prin decontări parțiale. Acest fapt determină dificultăți în funcționarea normală a cabinetelor de medicină de familie și incertitudini în ceea ce privește respectarea prevederilor contractuale.

Precizăm că în cursul lunii noiembrie au fost onorate facturile în procent de aproximativ 60%, fapt care a determinat dificultăți la plata obligațiilor cabinetelor medicale, a cheltuielilor cu utilitățile etc. Mai mult, ne aflăm în a doua săptămână din decembrie fără a încasa diferențele și în fața unei lipse totale de transparență din partea caselor de asigurări cu privire la perspectivele onorării obligațiilor de plată.

Cabinetele medicilor de familie au ajuns să funcționeze având în față multiple incertitudini între care cea mai importantă este onorarea plăților viitoare în cursul lunii decembrie. Sumele restante și datorate de către Casele de asigurări reprezintă venitul cabinetelor din care se achită salariile personalului (medici, asistente, îngrijitoare, contabilitate, personal de întreținere, etc), impozitele datorate statului, plata utilităților, chirii, redevențe, rate către bănci, consumabile, materiale de curățenie etc.

În condițiile inexistenței unei predictibilități financiare neapărat necesară pentru funcționarea optimă a cabinetelor de medicină de familie, solicităm Guvernului României, Ministerului de Finanțe, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să remedieze urgent problema restanțelor la plățile către furnizorii din asistența medicală primară aflați în relație contractuale cu casele de asigurări de sănătate. În lipsa unor astfel de măsuri atragem atenția că fiecare cabinet de medicină de familie va fi nevoit să solicite în instanță plata creanțelor restante împreună cu dobânzi penalizatoare calculate conform prevederilor legale în vigoare.

Totodată, solicităm un sistem informatic funcțional, fără sincope, blocaje zilnice, un sistem care să nu pericliteze munca profesioniștilor din sistem și să nu îngrădească accesul asiguraților la servicii medicale Din cauza nefuncționării sistemului informatic pus la dispoziția furnizorilor de servicii medicale de către CNAS, asigurații nu își pot dovedi calitatea de asigurat și nu pot beneficia de drepturile lor garantate prin lege.

Biroul Executiv al SNMF