Documente oficiale (petitii, memorii, pozitii)

În calitate de reprezentanți ai medicilor de familie din România, Societatea Națională de Medicina Familiei și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie doresc să contribuie la asigurarea continuităţii şi coerenţei politicii de asistenţă medicală primară/de familie în România. În acest scop, SNMF și FNPMF elaborează și prezintă factorilor de decizie documente care reprezintă observații, propuneri, analize referitoare la actele normative în vigoare și în stadiul de proiect, precum și rapoarte de interes pentru asistența medicală primară.

Cerere depusa la Ministerul Sanatatii

2017-12-21

solicitari

Cerere intalnire pentru rezolvarea problemelor privitoare la Contractul Cadru Descarca documentul

Observatiile SNMF privind Contractul Cadru (11 decembrie 2017)

2017-12-11

propuneri legislative

Observațiile și propunerile Societății Naționale de Medicina Familiei și ale Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familiei privind proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, afişat […]

Propunerile SNMF si FNPMF de modificare a Legii sanatatii 95/2006 depuse la Ministerul Sanatatii

2017-12-11

propuneri legislative

Propunerile de modificare a Legii sanatatii 95/2006 sunt necesare a fi operate urgent, pentru ca subsecvent articolele sa poata fi detaliate in proiectul de CONTRACT CADRU aflat in procedura de transparenta la acest moment. Urmatoarele puncte sunt aspecte care au fost refuzate a fi prevazute/clarificate de CNAS in proiectul de contract cadru- clamand necesitatea unor […]

Adresa SNMF FNPMF privind nemulțumirea față de postarea proiectului de HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

2017-12-04

adrese

Adresa  SNMF FNPMF privind nemulțumirea față de postarea proiectului de HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pe siteul www.cnas.ro, în secţiunea Transparenţă decizională. Descarcă document

Adresa SNMF și FNPMF în legătură cu preconizata demarare a activităților de acreditare a cabinetelor de Medicina de Familie

2017-11-28

adrese

Adresa  SNMF și FNPMF în legătură cu preconizata demarare a activităților de acreditare a cabinetelor de Medicina de Familie. descarcă ANMCS descarcă CNAS