Grupul de Oncologie și Îngrijiri Paliative – PaliO-Ro

Grupul de Oncologie și Îngrijiri Paliative – PaliO-Ro
Contact: paliatie@snmf.ro
Componență:

Dr. Dan Mircea POPA (Ilfov), medic primar MF, instructor formator, coordonator național
Dr. Rodica Sorina POP (Cluj), medic primar MF, instructor formator, coordonator regional
Dr. Iuliana FĂTU (Constanta), medic primar MF, instructor formator, coordonator regional
Dr. Cristina CODRESCU (Iasi), medic primar MF, membru, coordonator regional
Dr. Liliana Stanciulescu (București),  medic primar MF, instructor formator
Dr. Delia CIUCĂ (Cluj), medic primar MF, instructor formator, membru
Dr. Stela ROGOJAN (Cluj) , medic primar MF, membru
Dr. Crenguta LANBĂ (Ilfov) , medic primar MF, membru

Obiective principale:

– promovarea conceptului de Ingrijire Paliativa si abordarii medicale paliative in randul medicilor de familie- prin cursuri, prezentari stiintifice si ateliere in cadrul conferintelor si simpozioanelor organizate de catre asociatiile locale ale medicilor de familie,
– identificarea nevoilor privind informarea, formarea si educatia medicala in Ingrijiri Paliative a medicilor de familie.
– elaborare de ghiduri de  buna practica / recomandari privind acordarea serviciilor de ingrijiri paliative in practica medicului de familie
– elaborare de documente de pozitie privitoare la promovarea conceptului de ingrijire paliativa si a serviciilor medicale de ingrijire paliativa acordate de medicii de familie, ca servicii contractate si platite distinct in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
– implicarea in proiecte de cercetare si educatie, impreuna cu alte entitati profesionale implicate in oncologie si ingrijiri paliative.

Activitate:

2017

1. Conferinta Naționalăde Medicina Familiei, București 30.03-02.04.2017
Atelier
1.1 „Rotațiaopioidelor. De ce? Când? Cum?”
Dr. Dan Mircea Popa, Dr. Liliana Stănciulescu

2. Conferința Națională a Medicilor de Familie,  Cluj 10-13 mai 2017

Prezentări

2.1. “Screeningul și evaluarea unui pacient cu nevoi de îngrijire paliativăde cătremedicul de familie”Dr Sorina Rodica Pop, Conf Dr MoșoiuDaniela

2.2. “Abordarea paliativăde bazăa unui pacient cu boalăoncologicăîn stadiu avansat. Prezentarea unui caz clinic”

Dr. Stela Rogojan

2.3.“Aspecte legislative privind prescierea de opioide de cătremedicul de familie”

Dr Sorina Rodica Pop, Conf Dr MoșoiuDaniela

3. Conferința Națională „Ziua Medicului de familie”, Brașov 6-9 iulie2017
Ateliere:
3.1.“Manevre îîngrijirea paliativăde bază
Dr. Daniela Ciucă,Dr Sorina Rodica Pop, Camelia Ancuța, Nicoleta Mitrea

3.2. Intervențiide comunicare îîngrijirea paliativăde bazăoferităde medicul de familie”
Dr. Daniela Moșoiu, Dr. Dan Mircea Popa, Dr. Liliana Stănciulescu

Prezentări:
3.3. “Nevoia de îngrijiri paliative de bazăîntr-un cabinet de medicinăde familie
Dr Sorina Rodica Pop

3.4 “Proiectul pilot de dezvoltare a îngrijrii paliative de bazăîn medicina de familie
Dr. CrenguțaLanbă