Grupul de e-sanatate

Grupul de e-sănătate al SNMF și-a început activitatea în anul 2013 ca răspuns la solicitările crescute pentru luări de poziție ale SNMF în domeniul informatizării sistemului medical.

Membri:
Dr. Sandra Adalgiza Alexiu (Ilfov) – vicepreședinte SNMF
Dr. Sergiu Chirilă (Constanța)
Dr. Ciprian Vornicu (Iași)

Dr. Raluca Zoițanu (București) (coordonator grup 2013-feb 2016)
Dr. Dan Doru Pletea (Iași) (membru 2013-mai 2014)

Contacte-sanatate@snmf.ro

Activitate:
din 2013 – propuneri, dezbateri, sesizări privind proiectul Cardului național al asigurărilor de sănătate – istoric

din 2013 – propuneri, dezbateri, sesizări privind proiescul Dosarului Electronic de Sănătate – istoric

18 februarie 2014 – Solicitare asupra unui punct de vedere al MinisteruluI Finanțelor privind raportarea online – Descărcare, Răspuns Ministerul Finanțelor – Descărcare

17 aprilie 2014 – Propuneri adresate CNAS și SIVECO drept soluții pentru problemele sistemelor informatice CNAS (SIUI, SIPE) semnalate – Descărcare

Punct de vedere asupra European Commission Green Paper on m-health, la solicitarea Comisiei de Sănătate – detalii

Sondaj în rețeaua țărilor membre WONCA privind DES, rețeta electronică și card

16 septembrie 2014  – Document de pozitie „Dezvoltarea și implementarea Dosarului Electronic de Sănătate” – Detalii

septembrie-octombrie 2015 – Sondaj privind respectarea de către CJAS a prevederilor Contractului-cadru referitor la raportarea exclusiv electronică

15 ianuarie 2016 – memoriu către Avocatul Poporului și MInisterul Sănătății privind disfuncționalitățile PIAS